вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.01.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация за епидемиологичната обстановка в Основно училище "Христо Ботев", с. Остров за периода 17.01.2022 г. - 21.01.2022 г.


Съдържание на новината:

За периода 17.01.2022 г. - 21.01.2022 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров няма информация за заразени ученици и служители с COVID - 19.   

Един път седмично се извършва тестване на учениците от начален етап и на учениците от прогимназиален етап. Два пъти седмично се извършва тестване на служителите без зелен сертификат.

 


Публикувано от:
Тодорова, Теодора
Медицинска сестра