вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.01.2022г.
Кратък текст на новината:

Неучебни дни между първия и втория учебен срок на учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

Общо пет ще бъдат неучебните дни в края на първия и в началото на втория срок - от 31.01.2022 г. (понеделник) - до 04.02.2022 г. (петък).

Учебните занятия за втория учебен срок ще започнат на 07.02.2022 г. (понеделник) - по график. На тази дата ще се извърши и тестване на учениците.

В случай на промяна в епидемичната обстановка и нови разпореждания на здравните власти и Министерството на образованието и науката, ще бъдете своевременно информирани.

Екипът на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров отправя молба към всички родители редовно да следят сайта на училището - конкретно - раздел "Родители", а към учениците - да следят съобщенията в раздел "Ученици" - подраздели "Съобщения" и "Информация по класове". При въпроси, може да се обръщате към класните ръководители и към г-жа И. Асенова, образователен медиатор, тел.: 0894385050, както и да използвате възможностите на сайта:

  • Форма за обратна връзка
  • Често задавани въпроси

Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап