вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 19.04.2022г.
Кратък текст на новината:

19 април 2022 г. - Празник на буквите в първи клас


Съдържание на новината:

На 19 април 2022 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, в първи клас се проведе "Празник на буквите". С много усмивки и настроение, най-малките ученици показаха, че с мотивация се успява!
С песни и стихове почетоха своите 30 приятели, които вече познават, благодарение на учителите си - г-жа Красимира Димитрова, главен учител - начален етап и г-жа Росица Цветкова, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден.
Празникът завърши с весело парти, лакомства и много радост, за която допринесе и една чудесна торта - предоставена от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Оряхово, ръководена от г-н Асен Бошнаков!
Гости на този вълнуващ за първокласниците ден бяха г-жа Ирена Станкулова, кмет на с. Остров, г-жа Лидия Николова, директор на училището, г-жа Анелия Бенкина и г-жа Станислава Стефанова - екипът на един от най-сигурните партньори на учениците от 1. клас - Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров, щастливите родители на вече грамотните деца, колеги.
Радости донесоха и подаръците от училищното настоятелство, с които малките ученици да развиват своите умения в областта на четенето и писането, както и в областта на изкуствата!
Екипът на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров им пожелава да не стихват - да са все така вдъхновени, можещи и креативни, за да постигат още много успехи, вървейки ръка за ръка със своите учители - по пътя на науката!


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап