вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 19.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Отбелязване на Деня на Земята през учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 18 април 2022 г. бе отбелязан Денят на Земята, предвид предстоящите почивни дни, вкл. - 22 април.

През настоящата година той преминава под мотото „Инвестираме в нашата планета“.

Г-жа Елена Костова, старши учител по природни науки, представи пред ученици от прогимназиален етап презентация относно значимостта на мерките и дейностите на човека за запазване на природата, намаляване на вредните влияния в микроикономически и макроикономически план, като акцентира върху това, че всеки човек може да бъде полезен. 

Учениците разбраха не за първи път, че всяко човешко действие може да се отрази върху природата - по-рано или по-късно, с оглед на което, трябва да сме внимателни и отговорни към околната среда - за да я запазим чиста и за идните поколения, които ще живеят на планетата ни. Ръководителят на дейността отправи апел към своите ученици - на 22 април да се включат в някоя от дейностите, планирани в България от Министерството на околната среда и водите, за което по-подробна информация може да бъде намерена на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/ste-otbelejim-denya-na-zemyata-22-april-pod-mototo-investirame-v-nashata-planeta/.

Представената презентация е публикувана в раздел "Ученици", секция "Здравно и екологично образование" на този сайт.


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология