вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Маратон на четенето - 11.04.2022 г. - 21.04.2022 г.


Съдържание на новината:

В периода от 11 до 21 април 2022 г., учениците от 1. до 7. клас в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включиха в Националния маратон на четенето с различни дейности и инициативи, заедно със своите учители - К. Димитрова, главен учител - начален етап, Ю. Малкетова, старши учител - начален етап, А. Богданова, учител - начален етап, М. Пивоварчик, старши учител - начален етап, Р. Цветкова, старши учител в ГЦОУД, Р. Александров, старши учител в ГЦОУД, Н. Цветанова, старши учител по бълагрски език и литература, Д. Цветанова, ресурсен учител, Т. Тодорова, психолог, С. Иванова, логопед.

Множество посещения бяха организирани в библиотеката към Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров, където всеки клас и група ученици бяха топло посрещани в детския отдел от утвърдените партньори на училището - г-жа А. Бенкина и г-жа С. Стефанова. Четения се проведоха и на открито, на Еко-алеята в училищния двор, често използвана за "зелени" уроци.
Всички планирани от учениците и педагогическите специалисти дейности имаха една обща цел - мотивиране и повишаване на интереса към четенето, към книгите и към необятния простор на мъдростите, скрити в литературните произведения.

Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература