събота 03, юни 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 09.05.2022г.
Кратък текст на новината:

Интересно и поучително в деня на ученическото самоуправление - 09.05.2022 г.


Съдържание на новината:

На 9 май 2022 г., в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе организиран "Ден на ученическото самоуправление" - като част от Плана за дейността на образователната институция за учебната 2021/2022 година и от Графика за работата на Училищния ученически съвет - съорганизатор на инициативата.

Подборът за ръководната длъжност "Директор" бе извършен чрез документи, съдържащи и мотивирано искане.

Учебният ден започна с новите, млади "колеги за един ден", които вършеха с ентусиазъм работата си през цялото време. Госпожа Николова представи своите двама заместници пред колегите, преди началото на първия учебен час, като заяви, че за деня те отговорно заемат нейното място и е сигурна в правотата на своя избор за длъжността "Директор", което се оправда в края на работното време.

Включилите се ученици бяха:

Пламен Юлиев и Миглена Мирославова - ученици от 7. клас, които еднакво заслужено заеха длъжността директор за по половин работен ден - съответно до обяд и следобяд, а през останалата половина - и двамата бяха завеждащ "Административна служба", работейки в синхрон;

Пламен Иванов - учител - начален етап - в 3. клас;

Тереза Михайлова - старши учител - начален етап - в 4. клас;

Бисер Весков - старши учител по природни науки - в 5. клас;

Галена Ангелова - учител по математика в 6. клас;

Галя Николова - старши учител по обществени науки - в 6. клас;

Спартак Юлиев - старши учител по природни науки - в 6. клас;

Светослава Людмилова - старши учител по български език и литература - в 7. клас;

Ани Методиева, Деница Личкова и Роксана Величкова - медицински сестри.

Всички ученици проявиха интерес към избраните дейности и изпълниха сериозно поетите задължения. 

Като завършек на "Деня на ученическото самоуправление" бе организирана кратка "оперативка", в която участниците споделиха, че са разбрали колко отговорна е работата на служителите в училището, колко нелека е понякога тя, но все пак - интересна и желана за тях. По-малките участници още отсега заявиха желанието си за участие през следващата учебна година.

Екипът на училището изказва своите поздравления към младите "колеги за един ден" и им пожелава вдъхновение и ентусиазъм, а защо пък не - един ден и да заемат длъжностите, чиито функции са изпълнявали днес.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап