четвъртък 07, декември 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.11.2022г.
Кратък текст на новината:

Отбелязване на Деня на християнското семейство


Съдържание на новината:

На 21 ноември 2022 година, групата за занимания по интереси "Краезнание" отбеляза Деня на християнското семейство, като част от заложените за учебната 2022/2023 година дейности, включително и в плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров.

С тематична презентация, учениците от групата и техният ръководител г-жа Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации, припомниха на присъстващите защо този ден е важен, акцентираха върху това, че семейството е основна градивна частица на съвременното общество и е важен елемент, градящ бъдещето на всеки човек.

Презентацията е публикувана в раздел "Добри практики" и в раздел "Учебни ресурси", секция "Инициативи, мероприятия".


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации