неделя 02, април 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.02.2023г.
Кратък текст на новината:

Ден на розовата фланелка 2023 


Съдържание на новината:

Традиционно, в последната сряда на месец февруари, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включи в международната инициатива, посветена на борбата с тормоза в училище - "Ден на розовата фланелка" - част и от Плана за дейността на образователната институция за учебната 2022/2023 година.

Ученици от училищния ученичеси съвет подготвиха и раздадоха на всеки служител и на своите съученици послания и розови сладкиши, с които да насърчат проявата на доброта и положителен пример.

Всеки ученик получи подарък - връзка с тематично лого и ключодържател, осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Оряхово, като също така бе осигурен и транспарант с логото на кампанията за борбата с тормоза и логото на МКБППМН, поставен на входа на училището.

С презентация и интересен казус, г-жа Маргарита Пивоварчик, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, въвлече ученици от начален и прогимназиален етап в размисли и дискусия, в която да стигнат заедно до извода, че да правим добро не е нито трудно, нито изискващо усилия, а да помогнем - е един от най-ценните човешки добродетели.

Организатори на мероприятието са г-жа Ивалина  Асенова, образователен медиатор; г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап; г-н Сашо Стоянов, учител по математика и г-жа Маргарита Пивоварчик, старши учител в ГЦОУД, със съдействието на училищния ученически съвет.

Нека отново си напомним - заедно можем да преодоляваме трудностите с лекота!


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика