четвъртък 07, декември 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.05.2023г.
Кратък текст на новината:

"Сила, вяра, мъдрост!" - празничен спектакъл, посветен на 110-годишния юбилей на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и 24 май - ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност


Съдържание на новината:

На 24 май 2023 г. три институции в с. Остров имаха своя повод за гордост и удовлетворение:

120 години Народно читалище "Развитие - 1903" 

110 години Основно училище "Христо Ботев" 

55 години Детска градина "Слънчице"

Под вещото ръководство и режисура на г-жа Юлия Малкетова, старши учител - начален етап, с помощта на г-жа Веселина Атанасова, директор на детската градина и неизменното партньорство на екипа на читалището - в лицата на г-жа Анелия Бенкина и г-жа Станислава Стефанова, служители, родители, ученици и деца подготвиха вълнуващата приказка, разказваща и доказваща значимостта на учението, културата и мястото на трите институции във времето - като стожери на тези национални ценности!

Гости на събитието бяха г-н Ивайло Иванов - заместник-кмет на Община Оряхово, г-н Мартин Войков - експерт "Образование", г-н Асен Бошнаков - директор на дирекция "АОКСТ", кметовете на Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Галово, служителите на читалищата от същите населени места, служители от общината, бивши учители от училището, представители на земеделските фирми, подпомагащи празнуващите своите юбилеи институции - "Колендро" ЕООД и "Островски вълни" ООД, родители, бивши и настоящи вече пораснали деца и ученици на двете образователни институции.

Поздравителни адреси Основно училище "Христо Ботев" с. Остров получи от:

г-жа Лорета Колева, началник на Регионално управление на образованието - Враца;

г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово;

г-жа Мариела Личкова, директор на Детска градина "Дружба" гр. Оряхово;

Кметовете на с. Остров, с. Галово, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Лесковец;

Читалищата от гр. Оряхово, с. Остров, с. Галово, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Лесковец;

"Колендро" ЕООД;

"Островски вълни" ООД;

"Интернешънъл Асет Банк" клон Враца (гр. Оряхово).

С много вълнение, с трепет, с усмивки, с носталгия, с вяра в силата и увереност в мъдростта, гостите на спектакъла, както и неговите организатори, изпитаха палитра от емоции, доказваща, че "Народността не пада там, гдето знанието живей!", както гордо пеем стиховете на Михайловски!


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор