сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.11.2021г.
Кратък текст на новината:

Бинарен урок "Нотни стойности и обикновени дроби" в 5. клас


Съдържание на новината:

Съгласно годишния план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 24.11.2021 г., с цел повишаване на мотивацията за усвояване на умения с практико-приложен характер, се проведе бинарен урок от Сашо Стоянов, учител по математика и Татяна Тотова, старши учител по музика.

В сериозна и в забавна форма учениците, с помощта на своите учители, откриваха междупредметната връзка и усвояваха едновременно две теми - "Обикновени дроби" и "Нотни стойности". Демонстрираха знания при решаване на математически и музикални задачи. Откриваха приликата при съкращаване на обикновени дроби и делене на цели ноти на по-малки стойности. Учиха се да мислят логически. 

Проведеният бинарен урок даде допълнителна мотивация на учениците за учене и показа, че то може да бъде интересно и забавно.  

Материалите от проведения бинарен урок са публикувани в раздел "Добри практики" на сайта на училището.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика