сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.11.2021г.
Кратък текст на новината:

„Родителско училище“ за споделяне на действащи родителски практики и опит


Съдържание на новината:

Съгласно годишния план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 26.11.2021 г., бе проведено  „Родителско училище“ за споделяне на действащи родителски практики и опит, с цел оптимизиране на взаимодействието между участниците в образователния процес, както на ниво училище, така и на ниво клас. Срещата бе проведена от разстояние, в електронна среда, чрез MS Teams. Участваха родители на ученици от начален и прогимназиален етап от училището, както и г-жа Деница Цветанова, ресурсен учител.

В изпълнение на заложената дейност бе представена презентация на тема - "КАК ДА МОТИВИРАМЕ ДЕТЕТО, ЗА ДА УСПЕЕ В УЧИЛИЩЕ", която може да бъде намерена в раздел "Учебни ресурси", в секциите "Родители" и "Инициативи и мероприятия".

Презентацията е поместена и в раздел "Добри практики" на сайта на училището.

Участието на родителите показа ангажираност от тяхна страна като партньори при реализирането на ефективен образователен процес.


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор