сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 20.10.2021г.
Кратък текст на новината:

Посланията на есенния лист (20.10.2021 г.) - инициатива на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров


Съдържание на новината:

В изпълнение на Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, съгласувано с плана на Училищната комисия по БДП и Плана на училището по БДП за 2021 г., на 20.10.2021 г. бе реализирана инициативата "Посланията на есенния лист". Заедно с ученици от училището, двама от членовете на УК по БДП - г-жа Т. Тотова, старши учител по музика, г-жа А. Богданова, учител - начален етап и г-жа К. Димитрова, главен учител - начален етап, раздаваха есенни листа - ароматизатори на шофьори, с послание за повишено внимание, за чакащи ги семейства и призиви за разумно поведение на пътя. В дейността се включиха Училищният ученически съвет и г-жа Асенова, образователен медиатор.

Екипът на училището, ангажиран с изпълнението на мерки и дейности, свързани с безопасността на движението по пътищата - част от учебното съдържание и компетентностите, които учениците трябва да усвоят, призовава всички участници в движението за повишено внимание, особено предвид есенно-зимния сезон, характерен и със своите мъгливи утрини, за бдителност и отговорно поведение на пътя - както като водачи, така и като пешеходци!

Снимки могат да бъдат намерени в раздел "Галерия" на този сайт.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика