понеделник 05, декември 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2021г.
Кратък текст на новината:

"Приказните герои в електронния свят",  беше днес темата на бинарния урок по ФУЧ "Приказен свят" във 2. клас  и групата на класа за занимания по интреси "Дигиталче" с ръководители Ю. Малкетова и С. Стоянов


Съдържание на новината:

Приказните герои в електронния свят беше темата на бинарния урок във втори клас, на 01.10.2021 г. - в часа за допълнителна подготовка по  "Приказен свят" и на групата за занимания по интереси "Дигиталче", в която целият клас участва, с ръководители съответно Ю. Малкетова, ст. учител - начален етап и С. Стоянов, учител по математика.

В часа дискутирахме защо обичаме приказките, кои са любимите ни приказни герои. Работихме по групи за подреждане на приказни пъзели. Индивидуално на таблетите подредихме дигитални пъзели с приказни герои и разказвахме за тях и за приказките, в които участват. Редихме приказен пъзел, в който обаче трябваше да бъдат решавани и задачи по математика. Беше интересно. Беше занимателно! За домашно - в часовете в групата за целодневна организация на учебния ден бе поставена задача за оцветяване на приказни карти, които учениците избраха сами.

Още веднъж, педагогическото взаимодействие между учителите показа ефективността от общите усилия и даде възможност за планиране на интересни формати за провеждане на извънкласни дейности, обвързани с часовете за общообразователна подготовка.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап