понеделник 02, август 2021г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Дигитален свят Занимания по интереси през учебната година Сашо Бойков Стоянов botevos_stoyanov@abv.bg, 0894385024 Учител по математика Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Магията на числата Занимания по интереси през учебната година Анелия Георгиева Богданова botevos_bogdanova@abv.bg, 0894385060 Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Краезнание Занимания по интереси през учебната година Ненка Георгиева Маринска 0893924079, botevos_marinska@abv.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Технотворчество Занимания по интереси през учебната година Татяна Алексеевна Тотова botevos_totova@abv.bg, 0878514551 Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад природолюбител Занимания по интереси през учебната година Елена Петровна Костова botevos_kostova@abv.bg, 0899677335 Старши учител по природни науки Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Историческа памет Извънкласна дейност Ненка Георгиева Маринска 0884365397, botevos_marinska@abv.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад турист Извънкласна дейност Маргарита Димитрова Пивоварчик 0896882959, botevos_pivovarchik@abv.bg Старши учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Рецептите на баба Извънкласна дейност Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, botevos_totova@abv.bg Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Клуб "Дигиталче" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" Извънкласна дейност Красимира Василева Димитрова 0898659183, botevos_dimitrova@abv.bg Главен учител - начален етап Начален етап
Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров Дигитален художник Летни занимания Станислава Симеонова Стефанова 0879219518, razvitie_os@abv.bg Библиотекар Начален етап, Прогимназиален етап
Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров Игри от миналото - на открито Летни занимания Анелия Стефанова Бенкина 0879219519, razvitie_os@abv.bg Административен секретар Начален етап, Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" В света на приказките Летни занимания Ивалина Стефанова Асенова 0894385050, botevos_asenova@abv.bg Образователен медиатор Начален етап, Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Интернетът е полезен, но и опасен Летни занимания Елена Петровна Костова 089967735, botevos_kostova@abv.bg Старши учител по природни науки Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Да си направим театър Летни занимания Юлия Николова Малкетова 09175/2331, botevos_malketova@abv.bg Старши учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Развиващи спортни игри - “Млад олимпиец” Летни занимания Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, botevos_totova@abv.bg Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Виртуална разходка в световните исторически музеи Летни занимания Ненка Георгиева Маринска 0884365397, botevos_marinska@abv.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Създаване на дигитални образователни ресурси Летни занимания Сашо Бойков Стоянов 0894385024, botevos_stoyanov@abv.bg Учител по математика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Обсъждане на книги за тийнейджъри и сценарии за клипове, с цел популяризиране на четенето Летни занимания Натиса Божкова Цветанова 0893924079, botevos_tsvetanova@abv.bg Старши учител по български език и литература Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Спортни игри Летни занимания Радослав Атанасов Александров 0899875839, botevos_aleksandrov@abv.bg Учител в група за ЦОУД Начален етап, Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Езикови игри Летни занимания Величка Цветанова Декова 0877602266, botevos_dekova@abv.bg Старши учител по английски език Начален етап, Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Работа с приложението Google maps и електронни кръстословици и игрословици Летни занимания Красимира Василева Димитрова 0898659183, botevos_dimitrova@abv.bg Главен учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Четене на приказки Летни занимания Росица Рускова Цветкова 0877700754, botevos_tsvetkova@abv.bg Старши учител в група за ЦОУД Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Спортни игри Летни занимания Анелия Георгиева Богданова 0894385060, botevos_bogdanova@abv.bg Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Лято в картини - рисуване на открито Летни занимания Маргарита Димитрова Пивоварчик 0896882959, botevos_pivovarchik@abv.bg Старши учител - начален етап Начален етап