събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Основни подходи за превенция на агресията и педагогическото взаимодействие"


Информация за квалификацията:

Лектория/тренинг

Дата на провеждане: 10.11.2017 г. - 12.11.2017 г.

Място на провеждане: гр. Плевен

Обучител: "Сдружение за социално и образователно приобщаване"

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 45 лв.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор