събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Създаване на динамично учебно съдържание - модел на съвременната работа на педагогическия специалист"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 12.12.2017 г. и 14.12.2017 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: инж. Елена Костова, старши учител по природни науки и екология

Брой участвали педагогически специалисти: 7

Изразходени средства: 0 лв.  


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология