вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението по български език и литература в 4. клас. Споделяне на добри практики"


Информация за квалификацията:

Практикум / открит урок

Дата на провеждане: 08.03.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Маргарита Пивоварчик, старши учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап