събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Споделяне на добри практики по учебни предмети"


Информация за квалификацията:

Практикум

Дата на провеждане: 12.05.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап