сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)"


Информация за квалификацията:

Тренинг, практикум

Дата на провеждане: 18.06.2018 г. - 21.06.2018 г.

Място на провеждане: гр. Враца

Обучител: НЦПКПС

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап