четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Технологии за формиране и развитие на компетентности"


Информация за квалификацията:

Тренинг, практикум, лектория

Дата на провеждане: 10.09.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: "Протекта" ЕООД

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 520 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап