събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредити "Приложение на дигиталните технологии в началното образование"


Информация за квалификацията:

Практикум

Дата на провеждане: 20.10.2018 г.

Място на провеждане: Средно училище "св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

Обучител: НБУ ЦППО

Брой участвали педагогически специалисти: 3

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап