събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Формиране на комуникативно-речеви компетентности у учениците от 1. - 4. клас, чрез обучението по български език и литература"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 13.10.2018 г. - 20.10.2018 г.

Място на провеждане: Начално училище "Иванчо Младенов" гр. Враца

Обучител: Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 54 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап