четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар / тренинг

Дата на провеждане: 23.11.2018 г. - 25.11.2018 г.

Място на провеждане: гр. Банско

Обучител: "БоневГруп" ЕООд

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 60 лв.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор