събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Наставничеството в образователната институция - роля, приоритети, значимост"


Информация за квалификацията:

Тренинг - практикум

Дата на провеждане: 23.11.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап