сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Нормативната уредба на приобщаващото образование и функции на ЕПЛР"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 14.12.2018 г., 15.12.2018 г., 29.01.2019 г. и 30.01.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Враца

Брой участвали педагогически специалисти: 4

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература