сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Контролът и оценката по учебни предмети в контекста на държавните образователни стандарти и националното външно оценяване"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 30.04.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап