вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Система за управление на качеството на образование и компетентностен подход в образователните институции"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 02.09.2019 г. - 04.09.2019 г.

Място на провеждане: гр. Хисаря

Обучител: СБУ

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв. (по Национална програма "Квалификация")


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап