четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредити "Приобщаващо образование в учебната среда"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 03.09.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: "Образователни инициативи "Протекта" ЕООД, гр. Благоевград

Брой участвали педагогически специалисти: 12

Изразходени средства: 504 лв.


Публикувано от:
Декова, Величка
Старши учител по английски език