четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Изследователският подход в обучението по математика в начален курс"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, тренинг

Дата на провеждане: 02.02.2020 г.

Място на провеждане: хотел "Ростов" гр. Плевен

Обучител: "Бит и техника" ООД, гр. Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 7

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден