четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Приобщаващо образование"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 05.03.2020 г. - 06.03.2020 г.

Място на провеждане: Средно училище "Христо Ботев" гр. Враца

Обучител: СБУ

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература