сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Разпознаване и превенция на гнева и агресията"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 28.03.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Юлия Малкетова, старши учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап