събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Съвременни технологични подходи за оценяване на учениците"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 02.09.2020 г.

Място на провеждане: платформа Zoom

Обучител: "Образователни инициативи "Протекта" ЕООД

Брой участвали педагогически специалисти: 12

Изразходени средства: 480 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап