събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредити "Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии"


Информация за квалификацията:

Практикум

Дата на провеждане: 24.10.2020 г. - 27.10.2020 г.

Място на провеждане: гр. Вършец

Обучител: обучение по проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР и ЕСФ

Брой участвали педагогически специалисти: 2

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование