сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Дигитализацията на образованието - новите информационни и комуникационни технологии в училище "


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 02.12.2020 г. - 04.12.2020 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: СБУ

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап