сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Гражданско образование"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 06.04.2021 г. - 07.04.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: СБУ

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап