сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Позитивни модели за решаване на конфликти. Партньорство между родители и училищния екип"


Информация за квалификацията:

Лаборатория на терен

Дата на провеждане: 24.04.2021 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Росица Цветкова, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Брой участвали педагогически специалисти: 13 и образователен медиатор

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден