събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Стратегии за подпомагане на ученици с обучителни затруднения"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 15.11.2016 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 6

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап