четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 23.05.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: "Бит и техника" ООД, гр. Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап