събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Изграждане на визия за развитие на учениците и култура на класната стая"


Информация за квалификацията:

Практикум

Дата на провеждане: 01.11.2020 г. - 31.07.2021 г.

Място на провеждане: Zoom

Обучител: Фондация "Заедно в час"

Брой участвали педагогически специалисти: 2

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология