вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Успешни стратегии на взаимодействието „детска градина – семейство” и "училище - семейство"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 01.09.2021 г.

Място на провеждане: Zoom

Обучител: "Образователни инициативи "Протекта" ЕООД

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 520 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап