четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на ефективен учебен процес"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 28.10.2021 г., 07.11.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: Обучение по НП "Квалификация", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап