сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Взаимодействието между педагогическите специалисти при прехода на ученици от начален в прогимназиален етап"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 29.03.2022 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 15

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: vzaimodejstvie_mezhdu_pedagogicheskite_spetsialisti_pri_prekhoda_ot_nachalen_v_progimnazialen_etap.ppsx изтегли

Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап