събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 20.06.2022 г. -  22.06.2022 г.

Място на провеждане: град Банкя

Обучител: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 99,81 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап