четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Основи на проектно-базирано обучение в облака със средствата на ИКТ


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 06.10.2022 г.

Място на провеждане: ПГТР - Враца

Обучител: Обучение по НП "Квалификация", Йордан Чалъков

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап