вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Междукултурно иинтеркултурно обучение


Информация за квалификацията:

Международна Педагогическа конференция

Дата на провеждане: 29.10.2022 г. - 01.11.2022 г.

Място на провеждане: TRYP by WYNDHAM гр. Истанбул

Обучител: Фондация "Кузманов", Атанас Кузманов

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Александров, Радослав
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден