събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Най-новите информационни технологии в процеса на обучение


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: Издателска група "Просвета"

Брой участвали педагогически специалисти: 2

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап