четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Регионална квалификация "Новата нормативна уредба - задълбочено познаване и осмислено прилагане в образователните институции в област Враца"


Информация за квалификацията:

Работен семинар

Дата на провеждане: 16.12.2016 г. - 18.12.2016 г.

Място на провеждане: Комплекс "Релакс КООП", с. Вонеща вода

Обучители: експерти от Регионално управление на образованието - Враца

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 174 лв.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор