четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Поколението Z - дигиталното поколение с мнение"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 30.11.2022 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов

Брой участвали педагогически специалисти: 15

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: z_generation.ppsx изтегли

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика