четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Творчеството като средство за възпитание и формиране на ценностно-ориентирано образование и обучение"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 07.12.2022 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Бистра Величкова

Брой участвали педагогически специалисти: 16

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: tvorchestvoto.ppsx изтегли

Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап