събота 13, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Екология, мисъл, грижа - поглед към бъдещето - как да формираме нагласи за положително отношение и познавателен интерес към "зеленото" обучение в основната степен на образованието"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 06.03.2023 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Ненка Маринска

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: ekologiya.ppsx изтегли

Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование